Snart sommar och då ökar brandrisken

Snart sommar och då ökar brandrisken

Rökning innebär en allvarlig risk för bränder. Genom att tända en cigarett eller annat rökverktyg kan man oavsiktligt orsaka en brand som kan sprida sig snabbt och ha förödande konsekvenser. När man röker utsätts omgivningen för öppen låga och glödande partiklar, vilket kan antända brandfarliga material i närheten. En vanlig orsak till bränder är att […]

Vår redovisningsbyrå i Västerås

Alla företag bör ta hjälp av en redovisningsbyrå för att få hjälp med ekonomin. Det är inte helt enkelt att ta hand om det på egen hand. Redovisning handlar i stort om att organisera och dokumentera ett företags ekonomi och det bästa vi gjort har varit att anlita vår redovisningsbyrå för att hjälpa oss. En […]