Kategori: Säkerhet

Snart sommar och då ökar brandrisken

Rökning innebär en allvarlig risk för bränder. Genom att tända en cigarett eller annat rökverktyg kan man oavsiktligt orsaka en brand som kan sprida sig snabbt och ha förödande konsekvenser. När man röker utsätts omgivningen för öppen låga och glödande partiklar, vilket kan antända brandfarliga material i närheten. En vanlig orsak till bränder är att […]