Pelletskaminer

Ett alternativ till vedkaminen är en pelletskamin. Den ger inte lika hög effekt som en vedkamin, men den brinner desto längre. Pelletskaminen fungerar som en vedkamin, men har den fördelen att man kan ställa in den på låg effekt så att den ger en jämnare rumstemperatur. Båda typerna av kaminer har hög mysfaktor och ger en härlig brasvärme.

Värme med biobränsle

Pellets är ett biobränsle och det innebär att det är förgammalbart. Biobränsle tillverkas av träspill och avger en liten mängd kolväte och andra partiklar vid eldning. Mängden aska är också mindre och när man eldar med pellets blir växthuseffekten opåverkad. Den koldioxid som bildas vid eldning är faktiskt den samma som trädet en gång i tiden själv har tagit upp från luften.

Så här fungerar en pelletskamin

En pelletskamin behöver tillgång till el för att kunna mata fram pellets till brännaren och driva fläkten. Där finns ett litet inbyggt pelletsförråd i kaminen som man fyller på och pelletsen matas automatiskt ner i elden. Värmen från en pelletskamin får man dels genom direktvärme genom glasruta och vägg och dels genom att varm luft sprids i rummet med hjälp av kaminens fläkt. På en del kaminer kan man ställa in den rumstemperatur man vill ha och när den är nådd går kaminen ner på sparlåga för att sedan slås på igen om temperaturen sjunker under den inställda rumstemperaturen.

Investering och lite underhåll

Pelletskaminen är en dyr investering och kräver mer underhåll än en vedkamin. Beroende på hur mycket man eldar kan kaminen behöva rengöras dagligen. Askan och brännkoppen behöver tömmas och då är det bra om de går att ta ut så man slipper använda dammsugare. Askan kan innehålla lite glöd som man bör vara försiktig om man använder en dammsugare. Förutom det ska pelletsen fyllas på och fläkten rengöras för att fungera optimalt. Men överlag kräver en pelletskamin lite underhåll.