Pelletspannor

Biobränsle är ett bra alternativ för miljön eftersom det inte bildar någon extra koldioxid som kan påverka växthuseffekten. Fossila bränslen avger däremot koldioxid vid förbränning och bidrar därmed med mer koldioxid i atmosfären. Enkelt kan sägas att biobränsle redan innehåller koldioxid som finns i vårt kretslopp, medan ett fossilt bränsle är rester som har legat under jorden i många år och utsatts för högt tryck och hög värme. Därför har dessa under en väldigt lång tid legat undangömda och inte varit en del av vårt kretslopp. När de sedan förbränns bildas koldioxid som inte har varit naturligt i vårt kretslopp, vilket ger en ökning av skadliga ämnen.

Träpellets

Tänker man på naturen och vill elda med biobränsle är en pelletspanna ett väldigt bra alternativ. Träpellets är förnybart och tillverkas genom spill från trä- och sågverksindustrin. Spån pressas ihop under högt tryck till små pellets och dessa kan man köpa i säckar eller få dem levererade i så kallad bulk. Köper man på bulk krävs ett speciellt utrymme för förvaring.

Fördelar och nackdelar med en pelletspanna

Pellets ger mer energi än om man skulle elda med ved och det är relativt billigt. Ofta har en pelletspanna betalat tillbaka inköpskostnaden inom 5 år. Den största fördelen med en pelletspanna är ur miljöperspektiv och att den sänker uppvärmningskostnaderna rejält. Nackdelen är att det är mer jobb med en pelletspanna än till exempel en varmluftspump. Pelletspannan sköter sig själv ganska bra, men man måste dels fylla på pellets, om man inte har ett automatiskt frammatningssystem, dels så måste askan som produceras tas bort. För att pannan ska fungera optimalt utan några stop behövs det regelbundet underhåll och service.

Är man villig att lägga lite mer tid på sin uppvärmning, samtidigt som man värnar om miljön och får lite pengar över, är en pelletspanna ett bra alternativ.