Välkommen till Träpelletsförråd

Värmer du ditt hus med träpellets eller har du en pelletskamin? Då kanske du även har ett litet eller stort förråd av träpellets inomhus som är lättillgängligt. Det många kanske inte är medvetna om är att träpellets innehåller olja. Oljan avger bland annat gasen kolmonoxid, som är både luktfri och färglös. Kolmonoxid tränger in i blodet och gör så att vi inte kan ta upp syre och blir på så sätt förgiftade, vilket kan leda till allvarliga skador.

Har man en pelletspanna för uppvärmning av huset är det vanligt att ha ett bulklastningsförråd inomhus dit pelletsen blir levererad och här är det speciellt viktigt att det är tätt så att damm inte kan ta sig ut och att utblåsningsröret inte täpps igen. Det bör vara bra ventilation i ett pelletsförråd, så att syret inte försvinner och kolmonoxiden tar över, vilket är farligt om man behöver gå in i förrådet.

För att förhindra att en olycka sker, ska pelletsen förvaras i väl ventilerade utrymmen och bygger man själv sitt pelletsförråd är det extra viktigt att se till att inte bygga det för tätt, men samtidigt ska det inte komma ut damm när pelletsen blåses in vid leverans. Utblåsningsröret ska gå ut på baksidan av huset eller där man vistas minst. Förrådet ska vara låst och försett med en varningsskylt och innan man går in i förrådet ska det vädras ut, så att man är säker på att ingen farlig gas är kvar.

När det gäller pellets i säckar är det ingen fara, eftersom de ligger förslutna och oftast förvaras i en mindre mängd. Bulkförråd innehåller mycket större mängder av pellets, samt att det kommer i lös form och då ökar också risken. Överlag ska man vara försiktig vid förvaring av pellets och inte förvara träpelletsen i närheten av något som kan antända den.